Powiat zgierski
top
topMenu

                                                                         AKTUALNOŚCI

DNI DYSLEKSJI 2018

 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i UczniowiePrzedstawiam Państwu harmonogram Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji obchodzonego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie.
Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, przebiegające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, przypadły na dni  19.11 - 24.11.2018r.


Z tej okazji, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie podjęto działania, mające na celu podnoszenie świadomości dotyczącej zjawiska dysleksji rozwojowej wśród całej społeczności.
W dniu 20 listopada 2018r. o godz.16.00 zapraszamy na FORUM RODZICÓW I NAUCZYCIELI dotyczącego tematyki bezpieczeństwa dzieci w sieci Internet - Cyberprzemoc, Zasada ograniczonego zaufania, Ochrona Danych Osobowych oraz pomocy dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole.
Rodziców zainteresowanych problematyką pozytywnej dyscypliny zapraszamy na warsztaty dotyczące poznaniu narzędzi dobrej komunikacji, budowaniu wewnętrznej motywacji dziecka.  
Zapraszamy również młodych dyslektyków do wzięcia udziału w konkursie pod patronatem Starosty Zgierskiego pt. „GIMNASTYKA DYSLEKTYKA”. Uczniów III klasy Gimnazjum i szkół ponadpodstawowych zachęcamy do udziały w konkursie plastycznym pt. „Portrety znanych dyslektyków”.


Więcej informacji o tegorocznych obchodach Dni Dysleksji w Ozorkowie znajdują się na stronie internetowej Poradni www.poradniaozorkow.pl


Zapraszam do skorzystania oferty

                                                                                              Dyrektor  mgr Jarosława Kwaśniak

 

REGULAMIN KONKURSU "Gimnastyka Dyslektyka"

REGULAMIN KONKURSU "Portrety znanych dyslektyków"

PLAKAT OBCHODÓW DNI DYSLEKSJI

Plakat "Gimnastyka Dyslektyka"

Plakat "Portrety znanych dyslektyków"

 

 


RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana / dziecka osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Romualda Traugutta 1,  tel: .42 718 93 54, 730 510 220, mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie możliwy jest pod adresem email: poczta@mkoralewski.pl
 3. Dane osobowe Pani / Pana / dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. Pani / Pana / dziecka  dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Łodzi.
 4. Posiada Pani / Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Rodzicom oraz dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


 


Zaprszany serdecznie na Wakacje z Poradnią

Szczegóły w Sekreteriacie Poradni

 


Z przykrością i żalem zawiadamiamy o śmierci

Ewy Pałasz

Pani Dyrektor

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie,
wyjątkowego, cenionego pedagoga i nauczyciela.Pracownicy Poradni składają wyrazy współczucia
rodzinie i bliskim zmarłej.


roza


2 kwietnia bądź niebieski!- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

autyzm 

W dniu 15 marca 2018 r w godz. 15.30- 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6 b odbyła się Konferencja organizowana  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie „ Żeby nam się chciało chcieć - pozytywne rozważania o motywacji i technikach uczenia ”

KONFERENCJA     KONFERENCJA 

 KONFERENCJA   KONFERENCJA 

  KONFERENCJA  KONFERENCJA

 

Program Konferencji:

Powitanie gości – mgr Elżbieta Skonieczna, pedagog PPP

  15.40- 16.00 -- „Pozytywne motywowanie uczniów z wykorzystaniem technik
  behawioralnych”-
  mgr Jarosława Kwaśniak, psycholog PPP w Ozorkowie


  16.00- 16.20- „Jak couching i techniki motywacyjne mogą wspierać prace nauczyciela
  z trudnym uczniem”-
  mgr Dariusz Nowak – pedagog, PPP dla Młodzieży w Łodzi


  16.20- 16.35 - Przerwa.( 15 min.) Poczęstunek.


  16.35- 17.00- "Dialog motywujący w szkole, czyli jak rozmawiać z uczniem i jego opiekunami"

  mgr Monika Kowalska  - Wojtysiak, psycholog, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, WODN w Zgierzu


  17.00-17.45-  „Instrukcja obsługi mózgu, czyli jak  się skutecznie czegoś nauczyć”-
  mgr Małgorzata Mistrzak- pedagog specjalny, pedagog kreatywności,
  trener technik szybkiego uczenia się, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


  17.45- 18.00- Dyskusja. Zakończenie.

   


   

  Ferie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie

   

  Ferie to czas odpoczynku, zawierania nowych znajomości oraz dobrej zabawy. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ozorkowie doskonale o tym pamięta. Pracownicy poradni jak co roku zrobili wszystko by czas ferii był wyjątkowy. W ty celu przygotowano atrakcyjną ofertę zajęć dla dzieci oraz młodzieży.

  Panie pedagog: Katarzyna Janowska oraz Alicja Nyczaj- Matusiak zorganizowały zajęcia dla uczniów klas I-III - amatorów zabaw twórczych i ruchowych. Dzieci brały udział w działaniach plastyczno- technicznych, eksperymentach. W ten sposób powstały min. maski karnawałowe, pingwinki, a także mimo braku śniegu bałwanki. Uczestnicy zajęć przeciągali linę, grali w kręgle, twister-a. Na zajęciach pojawiły się również nowoczesne technologie. Dzieci miały okazję poznać środowisko ozobotów i za pomocą kolorowych kodów programowały zadania.

  Pani Elżbieta Skonieczna (pedagog) poprowadziła natomiast dla uczniów klas IV-VI zajęcia: „Kreatywnie myślę - kreatywnie działam". Był to cykl warsztatów uczący twórczego myślenia. Uczestnicy zajęć budowali skojarzenia, metafory, ćwiczyli myślenie pytajne, kombinacyjne (zabawy z zapałkami), szukali nowych rozwiązań i zastosowań dla przedmiotów codziennego użytku oraz tworzyli rysunki i opowiadania.

  Czas upływał nam wyjątkowo szybko. Już nie możemy doczekać się kolejnych spotkań we wspaniałej atmosferze… Do zobaczenia.

   

KONFERENCJa KONFERENCJa KONFERENCJa KONFERENCJa

 

 


FERIE W PORADNI 2018

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie

Serdecznie zaprasza małych i dużych na

FERIE W PORADNI

 • Zajęcia dla uczniów klas I – III - amatorów zabaw twórczych i ruchowych.

29 styczeń – 02luty 2018r., godz. 9.00 - 11.00
Prowadzące: mgr Katarzyna Janowska, mgr Alicja Nyczaj -Matusiak

 • Zajęcia dla uczniów klas IV-VI- „Kreatywnie myślę - kreatywnie działam”- warsztaty twórczego myślenia

31 styczeń – 1 luty 2018r. ,   godz. 10.00 – 12.00
Prowadząca: mgr Elżbieta Skonieczna

Zapisy w sekretariacie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ozorkowie

 


FERIE W PORADNI 2017

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej czas ferii jak co roku był wyjątkowy. Atrakcyjne zajęcia przyciągnęły do naszej placówki dzieci oraz młodzież.
Pani Elżbieta Skonieczna (pedagog) poprowadziła dla dzieci z klas IV-VI SP zajęcia treningu twórczego myślenia. Wzorują się na Sherlocku Holmes-ie uczestnicy zajęć rozwiązywali zagadki kryminalne, łamigłówki logiczne, konstruowali oraz tworzyli. Grupa gimnazjalistów natomiast, poznawała na zajęciach style uczenia się. „Mapy myśli- notatki graficzne, czyli pomysły jak notować skuteczniej usprawniały pracę umysłową młodzieży.
Nie zapomnieliśmy również o młodszej grupie wiekowej. Panie pedagog: Alicja Nyczaj- Matusiak, Katarzyna Janowska oraz Anna Sadecka zaproponowały w tym roku dzieciom z klas II-IV SP zajęcia ogólnorozwojowe. Były zabawy dramowe, gry z elementami rywalizacji. Nie zabrakło kącika artystycznego, gdzie dzieci tworzyły min. biżuterie czy prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Czas upływał nam wyjątkowo szybko. Już nie możemy doczekać się kolejnych spotkań we wspaniałej atmosferze… Do zobaczenia.

 

FERIE W PORADNI

FERIE W PORADNI

FERIE W PORADNI

FERIE W PORADNI

FERIE W PORADNI

 

FERIE W PORADNI

Dni Dysleksji w Poradni

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji  za nami

  KONKURS  ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS GRA ORTOGRAFICZNA

GRA ORTOGRAFICZNA KATEGORIA GIMNAZJUM

 


KONKURS GRA ORTOGRAFICZNA

GRA ORTOGRAFICZNA KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA

KONKURS GRA ORTOGRAFICZNA

GRA ORTOGRAFICZNA

         


             H   A   R   M   O   N   O   G   R   A   M
      W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Ozorkowie

zaprasza

10.10.2016 godz. 17.00 Miejsce – Poradnia P-P w Ozorkowie

 • Matematyczne potyczki dyslektyka. Warsztaty dla rodziców i dzieci klas II – VI, mających problemy z matematyką. Prowadzenie mgr Alicja Nyczaj – Matusiak,
  mgr Anna Sadecka.

11.10.2016 godz. 17.00 Miejsce – Poradnia P-P w Ozorkowie

 • Rozstrzygnięcia konkursów pod honorowym patronatem Starosty Zgierskiego:
  -
  konkurs  Gra planszowa o tematyce ortograficznej dla uczniów z klas gimnazjalnych
  i uczniów kl. IV -VI szkół podstawowych z terenu miasta oraz gminy Ozorków i Parzęczew
  godz. 18.00 Miejsce – Poradnia P-P w Ozorkowie

11.10.2016 Miejsce – Poradnia P-P w Ozorkowie

Warsztaty dla rodziców  - Tercet dyslektyczny-  dysleksja, ja i moje dziecko”. Prowadzenie mgr Katarzyna Janowska godz. 16.00 - 17.15  

12.10.2016 godz. 17.00 Miejsce – Poradnia P-P w Ozorkowie

           Spotkanie dla  rodziców – „ Jak wspierać dziecko w nauce z problemami w uczeniu się”                       Prowadzenie  mgr Elżbieta Skonieczna

13.10.2016r. godz. 16.30-17.30, Miejsce  - Poradnia P P-P w Ozorkowie
           Spotkanie warsztatowe dla uczniów – „ Sztuka uczenia się. Pomocne techniki zapamiętywania”                  Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna

 

17.10.2016  godz. 16.00 Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b

 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów pod honorowym patronatem Starosty Zgierskiego.

Zgłoszenia zainteresowanych na warsztaty, prosimy kierować telefonicznie do sekretariatu  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie tel / fax    42  718-93-54.

 

 

Zapraszamy na konkurs

Ortograficzna Gra Planszowa,
wykonana przez uczniów posiadających opinię o specyficznych trudnościach
w pisaniu i czytaniu (dysleksja rozwojowa).

Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej:
tytuł, instrukcję gry, planszę oraz pionki do gry.

Regulamin (pobierz)

Plakat (pobierz)

 


 

II Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozorkowie

                                                

...                    

KONKURS PLASTYCZNY „Herb mojej rodziny” (pobierz)

KONKURS muzyczno - literacki „Moja rodzina…” (pobierz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FERIE ZIMOWE W PORADNI     

Okres ferii był w naszej placówce bardzo owocny. Jak co roku śmiech i dobra zabawa gościły w murach poradni każdego dnia.
        W pierwszym tygodni ferii pani Elżbieta Skonieczna (pedagog) prowadziła dla dzieci z klas IV-VI SP zajęcia z zakresu logicznego myślenia i zabaw twórczych. Nie zabrakło ciekawych pomysłów, odkrywczych tez i oryginalnych prac.
        Drugi tydzień ferii zimowych w poradni skierowany był do młodszej grupy wiekowej. Uczniowie klas I-III pod opieką pań pedagog-Anny Sadeckiej, Alicji Nyczaj- Matusiak, Katarzyny Janowskiej oraz psychologa - Joanny Hajdys, uczestniczyli w zajęciach psychoruchowych, twórczych oraz arterapeutycznych.
Dzieci rozwijały koordynację wzrokowo- ruchowo-słuchową oraz koordynację uwagi. Poza tym miały okazję nawiązywać nowe relacje, znajomości oraz ćwiczyły współpracę w grupie. Każdy dzień przynosił nowe doświadczenia i pomysły. Dzieci obyły np. wirtualną wycieczkę w świat wyobraźni i marzeń. Tworzyły swoje wyspy, dokonywały transformacji gazet, bawiły się ciastoliną, wykonywały własne zabawki (gniotki). Nie zabrakło również zabaw z kostkami, zagadek i różnych zabaw z makaronem itp.
         Czas spędzony w poradni był także okazją do przypomnienia sobie lub nauczenia się starych zapomnianych zabaw. Na zajęciach pojawił się także elementy terapii SI. Nie zabrakło również słodkich przerw, rozmów i wspólnych zdjęć.    

E...
E...                    

 


                              Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie

                                                         serdecznie zapraszamy na

                                                 FERIE ZIMOWE W PORADNI   

Jak co roku organizujemy zajęcia grupowe realizowane w czasie ferii zimowych.

I tydzień ferii

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - amatorów  logicznych i twórczych zabaw.

Ich celem jest rozwijanie twórczego myślenia,  inteligencji słownej, wizualno -  przestrzennej, koncentracji uwagi. 
Zajęcia będą prowadzone w dniach 16.02.2016r. - 18.02.2016r. w godzinach  10.00 - 12.00.

Prowadząca: mgr Elżbieta Skonieczna

…………………………………………………………………

II tydzień ferii

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I - III - amatorów zabaw twórczych i ruchowych.
Ich celem jest rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej i koncentracji uwagi.
Zajęcia będą prowadzone w dniach 22.02.2016r. - 26.02.2016r. w godzinach  10.00 -12.00.

Prowadzące: mgr Anna Sadecka - pedagog,
mgr Alicja Nyczaj - Matusiak - pedagog.
mgr Katarzyna Janowska, mgr Joanna Hajdys

Zapisy w sekretariacie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ozorkowie
95 -035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1
tel./fax:   42 718-93-54  e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
strona internetowa:  www.poradniaozorkow.pl
Z a p r a s z a m y !


Europejski Tydzień Swiadomości Dysleksji  za nami

  KONKURSY  ROZSTRZYGNIĘTE

KONKURS LITERACKI

KONKURS KALIGRAFICZNY

I miejsce Wiktoria Stróżczyk – Parzęczew
II miejsce Adam Barylski – Modlna
III miejsce Paulina Przeradzka – Parzęczew

Wyróżnienie
Patrycja Marciniak – Parzęczew
Julia Markiewicz –Parzęczew
Agata Stolarczyk – Parzęczew
Hubert Krawczyk – SP 5

KONKURS LITERACKI

KONKURS LITERACKI

I miejsce  Patryk Pawlak- Leśmierz
II miejsce Maciej Kurzawski- Solca Wielka
III miejsce Anna Szafarz – Solca Wielka

Wyróżnienie
Karolina Wojtczak – Solca Wielka
Marcin Kisielewski – Solca Wielka

WARSZTATY DLA RODZICÓW, KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI


 

                                                          H   A   R   M   O   N   O   G   R   A   M
                                          W ramach XIII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Ozorkowie

                                                                                zaprasza
19.10.2015 godz. 18.00 Miejsce – Poradnia P-P w Ozorkowie

 • Rozstrzygnięcia konkursów pod honorowym patronatem Starosty Zgierskiego:
  • konkurs literacki dla uczniów z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
   z terenu miasta i gminy Ozorków
  • konkurs kaligraficzny dla uczniów kl. IV -VI szkół podstawowych z terenu miasta
   i gminy Ozorków

20.10.2015 godz. 15.30 Miejscekonferencji: Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b

 • Konferencja dla nauczycieli języków obcych
  • Co może zrobić nauczyciel języka obcego, aby pomóc uczniowi z dysleksją?”
   mgr Elżbieta Skonieczna
  • Wielozmysłowe sposoby na wprowadzenie słownictwa i gramatyki. Nie tylko dla uczniów z dysleksją.” dr Patrycja Ostrogska - dr nauk humanistycznych i specjalista ds terapii pedagogicznej ( Czas trwania – ok. 60 min).

 21.10.2015  Miejsce konsultacji  - Poradnia P P-P w Ozorkowie

 • Konsultacje psychologiczno –pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli dotyczące wspierania dziecka z dysleksją rozwojową w pracy domowej i szkolnej

10:00-12:30    mgr Elżbieta Skonieczna – pedagog
12:00- 14:00   mgr Joanna Hajdys – psycholog
22.10.2015 Miejsce konsultacji  - Poradnia P P-P w Ozorkowie

 • Konsultacje psychologiczno –pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli dotyczące wspierania dziecka z dysleksją rozwojową w pracy domowej i szkolnej

12:00- 14:00   mgr Joanna Hajdys - psycholog
17:00- 19:00   mgr Katarzyna Janowska – pedagog (prezentacja pomocy dydaktycznych)
23.10.2015 godz. 16.00 Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b

 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów pod honorowym patronatem Starosty Zgierskiego.

23.10.2015r. godz. 16.30  Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b

 • „Przez czytanie do serca - terapeutyczna moc bajek”

 mini wykład dotyczący roli bajek terapeutycznych oraz spotkanie dzieci z bajką.
Prowadzenie: mgr Katarzyna Nina Chroniak psycholog, pedagog, członek PSSiAP-u


                         EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W NASZEJ PLACÓWCE 

                                              W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

zapraszamy do udziału w Konkursie Kaligraficznym
 „O PIÓRO STAROSTY ZGIERSKIEGO”
uczniów kl. IV -VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ozorków, posiadających opinię stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)

REGULAMIN KONKURSU (pobierz)


                                        W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

zapraszamy do udziału w
KONKURSIE LITERACKIM
„O NAGRODĘ STAROSTY ZGIERSKIEGO”
uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu miasta i gminy Ozorków, posiadających opinię stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)

 

REGULAMIN KONKURSU (pobierz)


DROGI RODZICU !


ZADBAJ O TO, ABY TWOJE DZIECKO MIAŁO ŁATWIEJSZY START W PIERWSZEJ KLASIE!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie zaprasza wszystkie dzieci 5 i 6 - letnie na zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.
Mamy jeszcze czas na wytrenowanie umiejętności potrzebnych dzieciom do rozpoczęcia nauki.

 • Zajęcia grupowe, które mają na celu:
  - rozbudzanie fantazji i wyobraźni
  - wzmacnianie kreatywności
  - podnoszenie poczucia własnej wartości
  - odreagowywanie emocji
  - doskonalenie umiejętności percepcyjno-motorycznych
Zajęcia rozpoczynają się od 1 października 2015r.
Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie

 Serdecznie zapraszamy na

WAKACJE W PORADNI

Jak co roku organizujemy zajęcia grupowe realizowane w czasie wakacji.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I – III
- amatorów zabaw twórczych i ruchowych.

Ich celem jest rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej i koncentracji uwagi.
Zajęcia będą prowadzone w dniach 06.07.2015r. - 10.07.2015r. w godzinach  10.00 - 12.00.
Prowadzące: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak, mgr Anna Sadecka
Zapisy w sekretariacie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ozorkowie
95 -035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1
tel./fax:   42 718-93-54
e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
strona internetowa:  www.poradniaozorkow.pl

Zapraszamy!

 


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie, ul. Traugutta 1 informuje, że poradnia w dniach od 27.07.2015 r. do 07.08.2015 r. będzie nieczynna.

W sprawach pilnych proszę zgłaszać do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu,

ul. Długa 89/91. Tel: ( 0-42) 718- 31-79 Korespondencję proszę w tych dniach zostawiać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ( wejście od ulicy Traugutta )


 W dniach od 30.06.2015 r. do 28.08.2015 r. placówka będzie czynna w niżej wymienionych godzinach:

Poniedziałek        9.00 –  13.00
Wtorek               12.00 –  16.00
Środa                  9.00 –  13.00
Czwartek            12.00 –  16.00
Piątek                  9.00 –  13.00


Roztrzygnięcie konkursów za mami!!!! Oto lista laureatów:

Nagrodzone i wyróżnione osoby.

Konkurs plastyczny
I miejsce       Amelia Kupis
II miejsce      Aneta Amsolik
III miejsce     Julita Trocka

Wyróżnienia:      

 • Malwina Chwiała
 • Dominika Michalak
 • Adam Stokwiszewski
 • Julia Włodarczyk
 • Anita Chmielecka
 • Julia Król

Konkurs literacki
I miejsce                 Daria Kmieć
II miejsce                Paulina Granosik
III miejsce               Katarzyna Krenska

Wyróżnienia:

 • Nikola Janiszewska
 • Kamila Graczyk
Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy za tak liczne zgłoszenia do konkursów.

 


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ozorkowie
serdecznie zaprasza na  Międzynarodowy Dzień Rodziny
15 maja 2015 r. godz. 16:30    Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie  ul. Listopadowa 6 b
                             
W programie obchodów:

 • Rozstrzygnięcie konkursów pod honorowym patronatem Starosty Zgierskiego:

                „Mamo, tato chcę Wam powiedzieć…” - list do rodziców
                „Moja rodzina”.

 • Występ teatru Galimatias-przedstawienie pt. „Prawo jazdy”.
 • Gry i zabawy dla dzieci.
 • Prelekcja Dyrektora P P- P w Ozorkowie

plakat (pobierz)


 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY

Zapraszamy uczniów Gimnazjum oraz Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim
„Mamo, tato chcę Wam powiedzieć…”- list do rodziców.

Regulamin (pobierz)

Uczniów Szkoły Podstawowej zapraszamy do udział w konkursie plastycznym „MOJA RODZINA”

Regulamin (pobierz)

Honorowy patronat nad konkursami objął Starosta Zgierski

Wręczenie nagród nastąpi podczas finału obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny tj. 15 maja 2015 r.


Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta i okolic, 7 marca 2015 r. tj. w sobotę Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ozorkowie po raz kolejny zorganizowała Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Zainteresowani rodzice wraz ze swymi pociechami mogli przez 4 godziny korzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów.

Konsultacji i porad udzielali: logopedzi, psycholodzy oraz pedagodzy. Jak co roku inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Praca była owocna. Dzieci wychodziły ze spotkań uśmiechnięte, a rodzice spokojniejsi i otoczeni opiekom.


Zespół Psychologów i Pedagogów z terenu miasta i gminy Ozorków oraz gminy Parzęczew

serdecznie zaprasza na konferencję pt." POROZMAWIAJMY ZANIM DOROSNĘ",

która odbędzie się w dniu 19.03.2015r. godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia
w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 6B.

W konferencji przewidziane są wystąpienia prelegentów:

- p. Aleksandry Budziarek - FUNDACJA MEDIVIA
- p. Grażyny Kujawiak - WODN w Łodzi
oraz rozstrzygnięcie konkursów" Mamo, Tato pogadajmy..."


 

7 marca 2015 r.

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie
Rodzicu!
Jeśli:

 • rozwój mowy Twojego dziecka budzi niepokój i troskę
 • chcesz zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka
 • chcesz zasięgnąć opinii specjalisty: logopedy, pedagoga, psychologa

serdecznie zapraszamy na konsultacje w dn.7.03.2015 r. (sobota), godz. 10.00-13.00
w PP-P w Ozorkowie, ul. Traugutta 1

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Rejestracja: poniedziałek-piątek, w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 42 718-93-54          

plakat (pobierz)

 


 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie 

Serdecznie zapraszamy na  FERIE ZIMOWE W PORADNI

Jak co roku organizujemy zajęcia grupowe realizowane w czasie ferii zimowych.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I - III - amatorów zabaw twórczych i ruchowych.
Ich celem jest rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej i koncentracji uwagi.
Zajęcia w dniach 09.02.2015r. - 10.02.2015r. w godzinach  13.00 -14.30.
Prowadzące: mgr Anna Sadecka - pedagog, mgr Alicja Nyczaj - Matusiak - pedagog.
Zapisy w sekretariacie  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ozorkowie
95 -035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1
tel./fax:   42 718-93-54
e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
strona internetowa:  www.poradniaozorkow.pl
Zapraszamy!


DNI DYSLEKSJI 2014r.

  W dniach 20 – 23.10.2014 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Ozorkowie odbyły się spotkania warsztatowe, konsultacje i konkursy w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.
Inicjatorami działań byli terapeuci pedagogiczni: p. Alicja Nyczaj – Matusiak, p. Anna Sadecka oraz p. Katarzyna Janowska. 
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w placówkach ogłoszone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży. Pierwszy z nich – literacki pt.: „ Jak radzę sobie z dysleksją? ” adresowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych, drugi - plastyczny skierowany do uczniów klas IV-  VI szkół podstawowych: ”Ortografia do nas trafia”
Konkursy zostały objęte patronatem Starosty Zgierskiego. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursów odbyło się w dniu 23.10.2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.
Zwycięzcami konkursu literackiego zostali:

Konkurs „ Jak radzę sobie z dysleksją?”
I miejsce Dawid Wymysłowski – Gimnazjum –Parzęczew
II miejsce - Natalia Król   - Solca Wielka
III miejsce - Dominika Otwinowska  - Liceum Ogólnokształcące  w Ozorkowie
Wyróżnienie Wiktor Gieraga -  Solca Wielka
Wyróżnienie Natalia Talara – Liceum Ogólnokształcące 
Wyróżnienie Patrycja Olczak  - Leśmierz
Wyróżnienie Katarzyna Krysztofiak - Parzęczew

Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali:

Konkurs ”Ortografia do nas trafia”
I miejsce -  Ernest Arciszewski  -Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ozorkowie
II miejsce  - Maciej Kurzawski – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ozorkowie
III miejsce  - Zosia Świderska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ozorkowie
wyróżnienie - Alicja Pierzgalska  - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ozorkowie

Dyrektor Poradni – p. Ewa Pałasz wręczyła laureatom nagrody. Reprezentantem Starostwa Zgierskiego był pan, który w imieniu Starosty złożył gratulacje nagodzonym.
W ramach Tygodnia Dysleksji zorganizowane zostały dwa spotkania. Jedno z nich przeznaczone było dla rodziców i dzieci posiadających opinię o dysleksji rozwojowej, podczas którego przekazane zostały praktyczne porady i ćwiczenia mające na celu doskonalenie procesów percepcyjno – motorycznych. Prowadzące spotkanie – p. Alicja Nyczaj – Matusiak oraz p. Anna Sadecka zaprezentowały sposoby radzenia sobie
z trudnościami w poprawnym pisaniu i czytaniu.
Drugie spotkanie przeznaczone było dla nauczycieli i dotyczyło gier i zabaw
w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zebrani mogli zapoznać się z elementami pedagogiki zabawy.

E...E...E...                                    

DROGI RODZICU !


ZADBAJ O TO, ABY TWOJE DZIECKO MIAŁO ŁATWIEJSZY START W PIERWSZEJ KLASIE!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie zaprasza wszystkie dzieci 5 i 6 - letnie na zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.
Mamy jeszcze czas na wytrenowanie umiejętności potrzebnych dzieciom do rozpoczęcia nauki.

 • Zajęcia grupowe, które mają na celu:
  - rozbudzanie fantazji i wyobraźni
  - wzmacnianie kreatywności
  - podnoszenie poczucia własnej wartości
  - odreagowywanie emocji
  - doskonalenie umiejętności percepcyjno-motorycznych
Zajęcia rozpoczynają się od 1 października 2014r.
Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie

PLAKAT


 

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Ozorkowie
serdecznie zaprasza uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej z terenu miasta i gminy Ozorków
posiadających opinię stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) do udziału
                                         w II edycji Konkursu „Ortografia do nas trafia”

Konkurs pod patronatem Starosty Zgierskiego

REGULAMIN

 


 

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Ozorkowie
serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie o Pióro Starosty Zgierskiego
                                            „Jak sobie radzę z dysleksją” 
uczniów szkół gimnazjalnych /ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Ozorków, posiadających opinię stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)

REGULAMIN


10 kwietnia 2014r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ozorkowie
serdecznie zaprasza na konferencję: „Pozytywne rozważania o trudnych zachowaniach uczniów”.

 Konferencja odbędzie się w dniu 15 maja 2014 roku w Ozorkowie, 

w budynku MBP przy ul. Listopadowa 6 b.

Honorowy patronat nad konferencją objął Starosta Powiatu Zgierskiego- Krzysztof Kozanecki

 Celem proponowanej Państwu konferencji jest udoskonalenie kompetencji zawodowych w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pobierz)

PROGRAM (pobierz)

PLAKAT(pobierz)

 

 


25 marca 2014

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie prezentowała swoją ofertę na VII Powiatowych Targach Edukacyjnych. W Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu (ul. Wschodnia 2) nasza placówka oferowała porady i konsultacje dotyczące zainteresowań zawodowych młodzieży. Pracownicy poradni służyli także radą oraz konsultacjom z zakresu przedsiębiorczości.

Zdjęcia - zapraszamy do galerii


 

15 marca 2014 r.

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie

Rodzicu!
Jeśli:

 • rozwój mowy Twojego dziecka budzi niepokój
  i troskę
 • chcesz zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka
 • chcesz zasięgnąć opinii specjalisty: logopedy, pedagoga, psychologa

serdecznie zapraszamy na konsultacje w dn.15.03.2014 r. (sobota), godz. 10.00-14.00 w PP-P w Ozorkowie, ul. Traugutta 1

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Rejestracja: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 42 718-93-54          

plakat (pobierz)


Dawno, dawno temu…
Nad rzeką Bzurą, która niejedno przeżyła i niejedno pamięta, w  miejscowości o nazwie Ozorków miało miejsce ważne dla mieszkańców wydarzenie. Ale spokojnie… żaden książę nie zorganizował balu by wybrać sobie małżonkę… wiem, wiem byłoby pewnie całkiem miło, ale to przecież nie ta bajka.
W roku 1978 w Ozorkowie powołano do życie Poradnię Wychowawczo- Zawodową, której dyrektorem została mgr Dobiesława Mikołajczyk. Placówka w swej bogatej historii zmagała się z wieloma przeciwnościami i trudnościami.  Poradnia przeżywała problemy lokalowe, budżetowe, wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę.
Do roku 1985 mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Cegielnianej, gdzie  zajmowała dwa pomieszczenia. Po roku 1985 poradnię przeniesiono do bloku przy ul. Sucharskiego, gdzie dzieliła lokal ze świetlicą osiedlową.
W roku 1991 na skutek zmian  w ustawie o systemie oświaty uległa zmianie nazwa placówki. Od tej pory po dzień dzisiejszy mamy więc na terenie naszego miasta Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W tym samym roku w wyniku konkursu dyrektorem Poradni  została  mgr Ewa Pałasz, która pełni tę funkcję po dzień dzisiejszy.
Na przestrzeni 35 lat funkcjonowania placówki znacznie poszerzył się zakres jej obowiązków oraz grono odbiorców (od 1999 roku poradnia jest placówką zarządzana przez Powiat Zgierski).
W roku 2002 poradnia przeżywała kolejną przeprowadzkę, nowym lokum została wówczas Szkoła Podstawowa nr 5 przy ulicy Konarskiego. Poradnia  zyskała przestrzeń pozwalającą w pełni realizować powierzonej jej zadania i funkcje. W związku z kolejną reformą oświaty i potrzebami  lokalowymi szkoły nasza placówka po raz trzeci zmieniała siedzibę. Nowy lokal otrzymaliśmy w Gimnazjum Nr 1.   
Przez wszystkie lata , pomimo ciągłych zmian i na przekor problemom  wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży podejmując działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, doradcze, psychoedukacyjne i orzecznicze. Pomagamy rodzicom i nauczycielom. Działamy w środowisku lokalnym we współpracy z placówkami oświaty, zdrowia i kultury, wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz dziecka i rodziny.
Od 2002 roku na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Łodzi Poradnia  zyskała miano Poradni Specjalistycznej. Od tego czasu w placówce  dodatkowo zatrudnieni są obok pedagogów, psychologów
i logopedów: surdopedagog i tyflopedagog,  a poradnia orzeka  w sprawach kształcenia specjalnego dzieci niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących, głuchych i autystycznych. Dużym prestiżem dla naszego miasta jest fakt, iż placówka troszczy się w tych dziedzinach o uczniów całego powiatu zgierskiego, kutnowskiego i brzezińskiego.
Aktualnie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna obejmuje zasięgiem działania: 9 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych, 2 szkoły ponadgimnazjalne.
W 2013 roku placówka ponownie (po raz 5) zmieniła swoją siedzibę. Obecnie funkcjonuje  w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego i tu obchodzi 35 lecie swojego istnienia.
W związku z tą okrągłą rocznicą pragnęliśmy przybliżyć szanownym czytelnikom  naszą historię.
Mamy nadzieję, że wszystkie trudności już poza nami.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki.
W Nowym 2014 Roku życzymy sobie i Państwu szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności na każdy dzień.

  EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W NASZEJ PLACÓWCE


W dniach 21-25.10.2013 r. nasza placówka aktywnie uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji. Przez cały tydzień dyżurowali specjaliści (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi), którzy służyli konsultacjami bądź radami zgłaszającym się osobom.  22.10.2013 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla rodziców z dziećmi pt. „Tercet dyslektyczny-  dysleksja, ja i moje dziecko”. Swoją obecnością zaszczyciły nas sympatyczne mamy ze swymi pociechami. Podczas wspólnej zabawy panie wraz z dziećmi poznały sposoby na efektywne spędzanie czasu wolnego. Panie pedagog pracujące w poradni prezentowały ciekawe ćwiczenia, gry i zabawy. Wszystkie aktywności podejmowane tego dnia przez mamy oraz ich dzieci służyły niwelowaniu występujących dysfunkcji rozwojowych (percepcji wzrokowej, słuchowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej dziecka). Ponad to Pani psycholog przedstawiła propozycje ćwiczeń przełamujących emocjonalne blokady u dzieci. Z myślą o rodzicach przygotowane zostały także ulotki zawierające podstawowe zasady pracy z dzieckiem oraz przykładowe ćwiczenia i zabawy uwzględniające potrzeby dziecka posiadającego opinię poradni. Zainteresowanie mini poradnikami było bardzo duże.

W czasie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pamiętaliśmy także o nauczycielach.

23.10.2013 r. w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego odbył się cykl zajęć warsztatowych.  Zebrani wysłuchali wystąpienia Pani Elżbiety Skoniecznej na temat „Wykorzystanie koncepcji inteligencji wielorakich w nauce ortografii”.  Pani pedagog przedstawiła zestaw gier i ćwiczeń do pracy z uczniem mającym trudności z opanowaniem i zastosowaniem w praktyce zasad ortograficznych. Nauczyciele mieli również okazję zapoznać się z bardzo ciekawą lecz jeszcze mało popularną metodą czytania wspieranego nagraniem: „Czytaj z nami zwierzakami”. Warsztat prowadziła Pani Anna Sadecka.

Warsztat „ Akademia małego artysty” poprowadziła Pani Katarzyna Janowska.Zajęcia odnosiły się do usprawniania małej motoryki dziecka poprzez twórcze zajęcia plastyczne. Zaprezentowane zostały pomysły na tzw. ćwiczenia rozgrzewkowe z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku (szczypcy do ogórków, klamerek do bielizny czy korali). Nauczyciele mieli okazję przećwiczyć na sobie bardzo lubiane przez dzieci zabawy paluszkowe. Uczestnicy zajęć mogli także podziwiać prace wykonywane przez uczniów na zajęciach terapeutycznych.

 


 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W DNIACH 21-25.10.2013 r.

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

22 października 2013 r. w godzinach 16.30 – 18.00 odbędą się zajęcia warsztatowe:
Tercet dyslektyczny – dysleksja, ja i moje dziecko ” - spotkanie adresowane jest dla dzieci i rodziców, podczas którego prezentowane będą ćwiczenia, gry i zabawy zalecane
w opiniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 15 października 2013 r. pod numerem telefonu: 42 718 93 54
Osoby prowadzące: Elżbieta Skonieczna, Joanna  Hajdys, Anna Sadecka. Katarzyna Janowska

 

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI TERAPII PEDAGOGICZNEJ ORAZ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


23 października 2013 r. w godzinach 16.00 – 18.00 odbędą się zajęcia warsztatowe:

 • „ Wykorzystanie koncepcji inteligencji wielorakich w nauce ortografii”- prezentacja  warsztatu pracy zabaw i ćwiczeń w pracy z dzieckiem – prowadzenie: E. Skonieczna
 • „ Czytaj z nami zwierzakami – metoda czytania wspierana nagraniem”- prowadzenie: A. Sadecka
 • „ Akademia małego artysty” usprawnianie małej motoryki dziecka poprzez twórcze zajęcia plastyczne – prowadzenie: K. Janowska

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 15 października 2013 r. pod numerem telefonu: 42 718 93 54
Osoby prowadzące: Elżbieta Skonieczna, Joanna  Hajdys, Anna Sadecka. Katarzyna Janowska

 
W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w dniach 21 – 25.10.2013 r. zapraszamy na konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie w godzinach 16.00 – 18.00 w zakresie porad i konsultacji dotyczących diagnozy zaburzeń rozwojowych.

 

KOLOROWY JARMARK


Zapraszamy dzieci 4-5 letnie na zajęcia stymulujące rozwój mowy i procesów poznawczych.
Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci 4-5 letnich nie uczęszczających do przedszkola do podjęcia edukacji. Zajęcia grupowe ułatwią nawiązanie kontaktów społecznych między dziećmi i wpłyną pozytywnie na stopniowe osiąganie dojrzałości szkolnej.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny nr. tel. 42 718 93 54.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – maj 2013.
Liczba dzieci ograniczona.
                                                                                                                                                        02.04.2013

 


KONFERENCJA

„ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W RÓŻNYCH TYPACH SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH, SPECJALNYCH I INTEGRACYJNYCH”

Konferencja organizowana przez Zespół Pedagogów i Psychologów miasta i gminy Ozorków przy współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie.
Program konferencji obejmował:

 • Wystąpienie starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi p. Barbary Łaskiej na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach oraz organizacji kształcenia specjalnego w różnych typach szkół.

                                                                                                                                                           12.03.2013


02.10.2012r. odbyło się wręczenie nagród uczniom bioracym udział w konkursie

                                                       "ORTOGRAFIA DO NAS TRAFIA"

Nagrodzeni zostali:

SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce - Mariusz Raczkowski - SP 4

II miejsce - Grupa uczennic z klasy IV SP z Solcy Wielkiej - Julita Trocka i Karolina Gapsa

III miejsce - Weronika Kmieć - SP Modlna

GIMNAZJUM

I miejsce Renata Bartczak

II miejsce MIlena Wójcik

III miejsce - Ewelina Zarembska

Serdecznie gratulujemy!!!

 


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie zaprasza na

                                               Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
                                                              01.10.2012r.- 05.10.2012r.

HARMONOGRAM

„ Rozwijanie sprawności językowych niezbędnych w nauce czytania i pisania poprzez
gry i zabawy„


Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej , terapii pedagogicznej  02 .10.2012 r.  (wtorek) godz. 16.15-18.15
prowadzenie: Zofia Olejniczak- pedagog, terapeuta pedagogiczny, edukator, konsultant
w WODN  w Łodzi

Rozstrzygnięcie konkursu „Ortografia do nas trafia”
Wręczenie nagród uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.
02.10.2012r. (wtorek) godz. 14.30-15.30

„Dyslektyk w domu – wspieram i wymagam”

Warsztaty dla rodziców. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody pracy z dzieckiem mającym dysleksję rozwojową. Zaprezentowane zostaną materiały dotyczące zaburzeń funkcji percepcyjn-motorycznych
z propozycjami ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.
03.10.2012r. (środa) godz. 16.00-17.30
Prowadzenie: Anna Sadecka, Alicja Nyczaj-Matusiak pedagodzy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozorkowie


 „ Gdy uczeń brzydko pisze„
Zajęcia dla nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, terapii pedagogicznej
Nauczyciele poznają :

sposoby diagnozowania oraz korygowania zaburzeń grafii,

przykłady ćwiczeń stymulujących systemy sensomotoryczne możliwe do przeprowadzenia
w warunkach klasy szkolnej,

ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki pisania,

ćwiczenia motoryki dużej i małej /ręki/, niezbędne w pracy nad trudnościami w pisaniu

04. 10. 2012 r. ( czwartek ) godz. 16.15 - 17.30
Prowadzenie: Elżbieta Skonieczna

Konsultacje
W Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji. w godzinach 16.00-18.00 odbędą się  konsultacje
z psychologiem, pedagogiem i logopedą w zakresie diagnozy zaburzeń mowy oraz form
i metod pracy z dzieckiem w domu.                                                                                                 


 

                                                                Sześciolatek w szkole

 

W dniu 18.04.2012 r. odbyło się spotkanie warsztatowe nauczycielek przedszkoli i nauczania zintegrowanego pt. „Sześciolatek w szkole”. Organizatorem był zespół psychologów i pedagogów z miasta i gminy Ozorków pracujący przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Ozorkowie.
Wnioski, do których doszłyśmy na koniec spotkania, nie są optymistyczne. Zarówno nauczycielki szkół jak i przedszkoli uważają, że rozpoczynanie przez dzieci nauki w szkole od szóstego roku życia nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ:
- brakuje czasu w toku lekcyjnym na swobodną zabawę
- klasy nie mają tak naprawdę porządnych kącików tematycznych i zabaw (wykładzina za ławkami to nie kącik zabaw)
- świetlica szkolna jest na ogół „przechowalnią” – nie ma warunków do prowadzenia odpowiednich zajęć, często nie ma w nich nawet miejsca na porządną (tzn. angażującą ruchowo) zabawę
- w przedszkolu rzeczywiście dzieci uczą się poprzez zabawę – w szkole nie jest to takie oczywiste
- w szkole jest mniej czasu na wycieczki. Dzieci są mało samodzielne, wymagają pomocy przy ubieraniu.
W przedszkolu są woźne – w szkole pani jest jedna na całą klasę. Zanim wyjdzie na spacer, część dzieci może się już spocić
- nauczycielki klas nauczania zintegrowanego wiedzą, że pomiędzy sześcio i siedmiolatkami jest wyraźna różnica rozwojowa i nie są przygotowane do takiej pracy.
Przyzwyczaiły się do innych metod pracy, oczekują innych wyników od dzieci i innego funkcjonowania.
Widać to wyraźnie na przykładzie sześciolatków, które są w „pojedynczej” ilości w szkole – jak odróżniają się od siedmiolatków.
Nie jest prawdą, że będą motywowane osiągnięciami  starszych kolegów – wprost przeciwnie – mogą poczuć frustrację, że nie udaje im się tak sprawnie i dobrze wykonywać zdań szkolnych (nie bierzemy pod uwagę dzieci bardzo zdolnych).
Istnieje duże niebezpieczeństwo, że sześciolatki zostaną w szkole posadzone  w ławkach
i traktowane jak dzisiaj siedmiolatki, a to mogłoby okazać się bardzo nietrafionym rozwiązaniem.

 

mgr Jarosława Kwaśniak


           

           Konferencja: „Dziecko niewidome i słabo widzące – potrzeby, możliwości, rozwiązania”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji
„Dziecko niewidome i słabo widzące – potrzeby, możliwości, rozwiązania” w dniu 20.04.2012 r. w godz. 10.00 – 15.00 Konferencja jest okazją do spotkania się specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się problematyką dziecka z dysfunkcją wzroku.


Celem jej jest próba zbliżenia do siebie środowisk zawodowych mających wpływ na rozwój, zdrowie,
kształcenie i rehabilitację dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej, wymiana poglądów oraz doświadczeń.
Do udziału w Konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, rehabilitantów, pracowników medycznych
i socjalnych, pracowników instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wszystkich zainteresowanych pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Proponujemy następujące obszary tematyczne: Gdy rodzi się dziecko niewidome lub słabo widzące – dylematy rodziców. Gdzie szukać pomocy? Rehabilitacja dziecka z dysfunkcją wzroku. Prezentacja instytucji i placówek zajmujących się kształceniem, rehabilitacją i wsparciem dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej (szkoły, poradnie wczesnego wspomagania rozwoju,  instytucje) oraz zakresu ich pomocy.

Szczegółowy harmonogram  zostanie przesłany po otrzymaniu informacji o uczestnictwie w Konferencji.

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na Konferencję najpóźniej do 02.04.2012r.
(fax: 42 718-93-54) bądź kontakt telefoniczny (tel. 42 718-93-54)


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW Z DZIEĆMI kl. I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NA SPOTKANIE :
„ Czas z moim dzieckiem – czyli ortografia i matematyka na wesoło”

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2012 roku o godzinie 16.30 w budynku Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej 1.
Czas trwania spotkania – 2 godziny lekcyjne.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie
pod numer – 42 718 - 93 - 54 do dnia 27 stycznia 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Poradni – p. Ewa Pałasz
wraz z organizatorami – p. Anną Sadecką i p. Alicją Nyczaj – Matusiak.


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW DZIECI 5 -6 letnich NA SPOTKANIE WARSZTATOWE:


„ Jak włączać naukę w zabawę?”
Spotkanie odbędzie się w dniu
30 stycznia 2012 roku o godzinie 16.30 w budynku Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej 1.
Czas trwania spotkania – 2 godziny lekcyjne.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie
pod numer – 42 718 - 93 - 54
do dnia 27 stycznia 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Poradni – p. Ewa Pałasz
wraz z organizatorami – p. Anną Sadecką i p. Alicją Nyczaj – Matusiak


OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Rok szkolny 2011/2012

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OZORKOWIE ZAPRASZA NA:

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH W DNIU 6 MARCA (SOBOTA)


w godzinach 10.00-14.00
W Poradni dyżurować będą logopedzi, psycholodzy
i pedagodzy gotowi przeprowadzić badania logopedyczne oraz udzielić porad i wskazówek dotyczących rozwoju mowy dzieci.


 

JA KOBIETA, JA MATKA –
TRZYDNIOWY WARSZTAT WYJAZDOWY DLA KOBIET
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: dla kobiet i dla dzieci. Warsztaty dla kobiet obejmowały zagadnienia dotyczące rozwijania kompetencji rodzicielskich i osobistych. Dzieci natomiast uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracowników zaprzyjaźnionych placówek.

 


2010r.


FERIE ZIMOWE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ZAPRASZAMY !


środa  24 lutego 2010r.
godzina 15.30 – 17.00  
mgr Alicja Nyczaj – Matusiak, mgr Anna Sadecka
Zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci szkoły podstawowej :
Czas z moim dzieckiem.

Ortografia na wesoło część II” – jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce pisania i czytania.


czwartek  25 lutego  2010r.
godzina 15.30 – 17.00  
mgr Alicja Nyczaj – Matusiak, mgr Anna Sadecka
Zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci szkoły podstawowej :
Czas z moim dzieckiem. „ Matematyka na wesoło ” – jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce matematyki

17, 18, 24, 25 lutego  2010r.

godzina 10.00 – 12.00  mgr Bogumiła Borowska
Zajęcia warsztatowe dla uczniów III klas gimnazjum Radzenie sobie ze stresem

25 lutego  2010r.

godzina 12.00 – 13.30  mgr Joanna Hajdys
Zajęcia warsztatowe dla uczniów I i II klas gimnazjum Asertywność – przyjaciel czy wróg??
 
Zapisy na zajęcia w sekretariacie Poradni lub telefonicznie 042 718 93 54


Rok szkolny 2009/2010

Październik 5 – 7 październik 2009r

Dni Otwarte poświęcone problematyce dysleksji w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji

Harmonogram :

poniedziałek  5 października 2009r.
godzina 14.00 – 18.00               

konsultacje dla rodziców i nauczycieli 

mgr Elżbieta Skonieczna - jak rozpoznawać symptomy ryzyka dysleksji (informacje dla rodziców dzieci kl. O i I – III),
- możliwości umówienia terminu badan dziecka,
- konsultacje dla nauczycieli w sprawie dostosowania wymagań dziecka w szkole.

wtorek  6 października 2009r.
godzina 15.00 – 16.00                

konsultacje dla rodziców i nauczycieli

mgr Elżbieta Skonieczna - prezentacja pomocy dydaktycznych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; możliwość umówienia się na diagnozę trudności dziecka / godzina 16.00 – 16:45  mgr Elżbieta Skonieczna

„Jak pomóc dziecku z deficytami rozwojowymi”
Prezentacja ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjne i grafomotorykę dla rodziców dzieci 6 letnich
i młodszych klas szkolnych.

(zgłoszenia w miarę możliwości telefoniczne pod nr tel. 42  718-93-54  lub  608-19-46-44 do 2 października)
godzina 17.00 – 17.30

Prezentacja filmu:
„Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji metodą kinezjologii edukacyjnej”
dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli.
 
środa  7 października 2009r. godzina 17.00 – 18.00   mgr Alicja Nyczaj – Matusiak i mgr Anna Sadecka

Zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci szkoły podstawowej :  Czas z moim dzieckiem.
„ Ortografia na wesoło ” – jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce pisania i czytania. Prezentacja multimedialna, programy multimedialne, literatura. Możliwość konsultacji logopedycznych.                                                                                           

Serdecznie zapraszamy


15 listopad 2008r. 

   
Konferencja dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli - Prawa dziecka w aspekcie wychowania przedszkolnego.

5 grudzień 2008r. Jubileusz Poradni


16 listopada 2008 r.

W każdy wtorek, czwartek i sobotę pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozorkowie udzielają porad w punkcie konsultacyjnym w budynku szkoły w Parzęczewie.
Z pomocy pedagoga, psychologa (bez wniosków i skierowań) mogą korzystać rodzice, uczniowie
i nauczyciele.


 

 

 


 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54 REGON 472404648 NIP 732-11-65-487
(W budynku Zespółu Szkół Ogólnokształcących- wejście obok)