Powiat zgierski
top
topMenu

 

Oferta poradniZapraszamy:
poniedziałek − czwartek w godz. od 8.00 do 18.00
piątek w godz. od 8.00 do 16.00


Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie zaprasza

 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
Przedstawiam Państwu ofertę pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019.  

W naszej ofercie znalazły się oprócz diagnozy propozycje różnorodnych form terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztaty, prelekcje i szkolenia dla nauczycieli i rodziców, dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że nasza oferta okaże się przydatna w korzystaniu z proponowanej przez Poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zachęcam Państwa do systematycznego odwiedzania naszej witryny www - dział aktualności, gdzie zamieszczane będą na bieżąco nowe propozycje pomocy skierowane do młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Z uwagi na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji przez pracowników pedagogicznych oraz uczestnictwo w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, nasza oferta również jest aktualizowana i wzbogacana.
W przypadku zainteresowania placówek naszą ofertą, bardzo prosimy
o kierowanie pisemnych zgłoszeń na adres Poradni lub drogą e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl.

Terminy oraz forma i miejsce przeprowadzenia proponowanych przez nas działań do uzgodnienia, po dokonaniu zgłoszenia.


                                                                             Zapraszam do skorzystania z oferty


                                                                                 dyrektor  Jarosława Kwaśniak

 

OFERTA PORADNI  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2018/2019  (pobierz)

OFERTA PORADNI  DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (pobierz)

OFERTA PORADNI  DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019(pobierz)

...........................................................................................................................................

OFERTA PORADNI  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2017/2018   (pobierz)

OFERTA PORADNI  DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (pobierz)

OFERTA PORADNI  DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (pobierz)

......................................................................................................................................................................

OFERTA PORADNI  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (pobierz)

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Czytaj z nami zwierzakami

 Efektywna metoda czytania wspierana  nagraniem dla uczniów klas I-III.
Zajęcia stymulujące i wspierające naukę czytania  i pisania  dla dzieci mających  trudności w nauce.

Prowadzenie: mgr Anna Sadecka

 • Matematyka na wesoło

 Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.
Głównym celem zajęć będzie:
· doskonalenie umiejętności rozumienia zadań tekstowych
· przypomnienie podstawowych pojęć matematycznych

Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

 • Zabawy z tabliczką mnożenia

Zajęcia dla uczniów klas II-VI szkół podstawowych mających trudności z zapamiętaniem
tabliczki mnożenia.  Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

 • Zostań mistrzem ortografii

 Trening ortograficzny wg koncepcji inteligencji wielorakich. Zajęcia  warsztatowe dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych. Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

 • Czytanie swoje doskonalę

 Zajęcia mające na celu doskonalenie techniki  czytania. Zajęcia  dla uczniów klas  I – II szkół
podstawowych. Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

 • Jak uczyć się  skuteczniej i efektywniej?

 Zajęcia  dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia mają na celu prezentację i naukę
metod skutecznego uczenia się. Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

 • Można inaczej

Zajęcia  o charakterze socjoterapeutycznym,  poprawiającym  funkcjonowanie w grupie społecznej.

Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

 • Oswoić złość, gniew i inne trudne emocje

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV– VI szkół podstawowych.
Mają one na celu rozwijanie kompetencji społecznych, kształtowanie adekwatnej samooceny oraz poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

 • Zajęcia dla 5-6 latków

Zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole. Mają one na celu:
·  rozbudzanie fantazji i wyobraźni · wzmacnianie kreatywności
· podnoszenie poczucia własnej wartości · odreagowywanie emocji
· doskonalenie umiejętności percepcyjno-motorycznych
 Prowadzenie: mgr Katarzyna Janowska,  mgr Alicja Nyczaj – Matusiak,

 • Czytam, wiem, rozumiem.

Zajęcia dla uczniów gimnazjum. Nauka pracy z tekstem, czytanie ze zrozumieniem.
Prowadzenie: mgr Katarzyna Janowska

 • Bajkoterapia

Celem zajęć jest nauka uważnego słuchania, ilustrowanie baśni, „otwieranie się” na innych, pozbycie się lęków i zahamowań oraz kształtowanie poczucia pewności siebie. Zajęcia dla uczniów z klas I– III szkół podstawowych. Prowadzenie: mgr Anna Sadecka, mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

 •  Czytam, piszę, rozwiązuje.   Zajęcia usprawniające umiejętność czytania i pisania dla uczniów klas II– III szkoły podstawowej. Prowadzenie: mgr  Katarzyna Janowska

 

 •  Kreatywnie wyrażam ... Arteterapia - sposobem wyrażania emocji. Zajęcia dla 5, 6, 7 latków. Prowadzenie: mgr  Katarzyna Janowska

 

 • Pierwszaki to my...
  Zajęcia dla uczniów klas I szkół podstawowych usprawniające ogólny rozwój dziecka.  Prowadzenie: mgr  Katarzyna Janowska

 

 •   Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem Zajęcia doskonalące umiejętności  społeczne.Prowadzenie: mgr  Dorota Libich —Jażdżewska

 

 •  Triki – Mnemotechniki  Zajęcia grupowe dla klas V –VI SP. Uczestnicy na zajęciach poznają mnemotechniki, tj. zakładki osobiste i obrazkowe, łańcuchową metodę zapamiętywania i inne. Zapoznają się z metodami tworzenia map myśli,
  a także poznają techniki koncentracji i relaksacji.  Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

 

 • Odpowiedzialna dorosłość  Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do stawiania  celów, podejmowania decyzji, dokonywania wartościowych wyborów, budowania optymalnych relacji społecznych. Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

 

 • Świadomie wybieram Spotkania grupowe dla uczniów klas III gimnazjum Udział w  zajęciach pozwoli na rozpoznanie swoich potencjalnych możliwości oraz na  wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

 

 • Przyjacielem być, przyjaciół mieć Zajęcia dla uczniów klas IV– VI szkół podstawowych. Zajęcia kształtujące relacje koleżeńskie, budowanie   świadomości własnej roli w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych. Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

 

 • Płynnie mówię... Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami płynności mowy.  Prowadzenie: mgr  Dorota Żurek

OFERTA PORADNI  DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017(pobierz)

 

 1. Jak rozmawiać w domu o jąkaniu? - warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami płynności mowy  (2,3 spotkania) Prowadzenie mgr Dorota Żurek
 2. Konsekwencja w wychowaniu– warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 5- 9lat.  Prowadzenie mgr Anna Sadecka, mgr Alicja Nyczaj – Matusiak
 3. Dojrzałość szkolna– Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?
  – zajęcia dla rodziców dzieci w wieku 6 lat.  Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 4. ABC Wychowania Szkoła dla rodziców– propozycje cyklu warsztatów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mających na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych. Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 5. Kij czy marchewka?O roli kary, nagrody w wychowaniu małego dziecka – cykl zajęć warsztatowych dla rodziców uczniów przedszkola i młodszych klas szkoły podstawowej.  Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 6. Wychowanie nastolatka – poszukiwanie skutecznej drogi. Prowadzenie mgr Ewa Pałasz
 7. Drogowskazy w wychowaniu – cykl zajęć wychowawczych w oparciu o „Szkołę dla rodziców  i wychowawców” Prowadzenie mgr Ewa Pałasz
 8. Zdaję egzamin razem z dzieckiem -  Egzamin maturalny. Prowadzenie mgr Ewa Pałasz
 9. Wspieram swoje dziecko w planowaniu kariery zawodowej i szkolnej.
  Prowadzenie mgr Ewa Pałasz
 10. Mamo, tato usłysz mnie– warsztaty dla rodziców dzieci słabosłyszących oraz  z autyzmem. Prowadzenie mgr Dorota Libich – Jażdżewska
 11. Tercet dyslektyczny… Dysleksja, ja i moje dziecko. Cykl warsztatów dla rodziców dzieci posiadających opinie (dysleksja). Prowadzenie mgr Katarzyna Jankowska
 12. Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wychowywać dziecko – warsztaty dla rodziców dzieci młodszych. Prowadzenie mgr Jarosława Kwaśniak
 13. Dlaczego warto czytać dzieciom? – Lektury godne polecenia – warsztaty dla rodziców w wieku przedszkolnym Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 14. Profilaktyka i wspomaganie rozwoju mowy – wykład  dla rodziców
  Prowadzeni mgr Beata Grzechynia

 

OFERTA PORADNI  DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2016/2017(pobierz)

 

 1. Uczeń z dysleksją w szkole – zasady pracy z dzieckiem z problemami dyslektycznym w procesie lekcyjnym i zajęciach dodatkowych. Propozycje dostosowania metod pracy do możliwości dziecka z dysleksją.
  Propozycje ćwiczeń terapeutycznych – cykl zajęć dla nauczycieli klas IV- VI szkół podstawowych. Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 2. Ryzyko dysleksji – Przyczyny, objawy, propozycje pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi – zajęcia dla nauczycieli dzieci w wieku 6-8 lat. Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 3. Rozwijam umiejętności ortograficzne uczniów propozycje zajęć warsztatowych dla nauczycieli klas IV- V szkół podstawowych i pedagogów.
  Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 4. Sposoby na trudne dziecko – zajęcia poświęcone zagadnieniom wychowawczym roli dyscyplinowania, wyznaczania granic i przestrzegania ustaleń motywacyjnemu systemowi nagradzania – dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców uczniów biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
  Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
 5. Jak rozmawiać w szkole o jąkaniu? – warsztaty dla nauczycieli, logopedów, pedagogów. Prowadzenie mgr Dorota Żurek
 6. Uczeń niepełnosprawny wzrokowo w szkole ogólnodostępnej – spotkania szkoleniowe dla nauczycieli. Prowadzenie mgr Dorota Żurek
 7. Uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej – spotkania szkoleniowe dla nauczycieli. Prowadzenie mgr Dorota Libich - Jażdżewska
 8. Programy edukacyjne wykorzystywane do pracy z dzieckiem z trudnościami
  w pisaniu  i czytaniu.
  Wykorzystanie Tablicy Interaktywnej do pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi. Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie zainteresowanej placówki. Prowadzenie mgr  Alicja Nyczaj – Matusiak
 9. Poszukiwanie zasobów własnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej – budowanie dobrych relacji uczeń nauczyciel. Prowadzenie mgr  Ewa Pałasz
 10. Uczeń problemowy czy wołający o pomoc – strategie postępowania.
  Prowadzenie mgr  Ewa Pałasz
 11. Indywidualizacja procesu kształcenia – zadania nauczyciela.
  Prowadzenie mgr  Ewa Pałasz
 12. Emisja i higiena głosu – zajęcia warsztatowe. Prowadzenie mgr  Hanna Grudniewska – Pieruń
 13. Techniki behawioralne w pracy z dzieckiem problemowym.
  Prowadzenie mgr  Jarosława Kwaśniak
 14. Jak interpretować opinie i orzeczenia Poradni? Prowadzenie mgr  Jarosława Kwaśniak
 15. Jak pracować z rodzicami dziecka trudnego? Prowadzenie mgr  Aleksandra Skonieczna
 16. Szkoła dla wychowawców – Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali, jak słuchać, żeby uczniowie mówili – zajęcia warsztatowe Prowadzenie mgr  Jarosława Kwaśniak
 17. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – warsztaty dla nauczycieli Prowadzenie mgr  Jarosława Kwaśniak
 18. Usprawnianie motoryki małej – warsztaty dla nauczyciel
  Prowadzenie mgr Beata Grzechynia

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Rok szkolny 2015/2016

Oferta dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016

Zajęcia dla 5-6 latków
Zapraszamy  wszystkie dzieci 5 i 6 - letnie na zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki
w szkole. Zajęcia grupowe, które mają na celu:
·  rozbudzanie fantazji i wyobraźni
· wzmacnianie kreatywności
· podnoszenie poczucia własnej wartości
· odreagowywanie emocji
· doskonalenie umiejętności percepcyjno-motorycznych

Prowadzenie: Pedagodzy: mgr Anna Sadecka, mgr  Elżbieta Skonieczna, mgr Katarzyna Janowska, 
mgr Alicja Nyczaj – Matusiak,
Psycholog: mgr Joanna Hajdys

Zostań mistrzem ortografii

Zajęcia  warsztatowe  treningu ortograficznego wg koncepcji inteligencji wielorakich.

Zajęcia dla uczniów klas IV- VI SP Serdecznie zapraszam na zajęcia gdzie:

· dowiesz się jakie masz  dominujące zdolności.

· będziesz miał okazję  doskonalić reguły ortograficzne i pisownię wyrazów w sposób
twórczy z wykorzystaniem wielu różnorodnych, atrakcyjnych ćwiczeń

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach  do 5 osób ( 4 miesiące tj.  16  spotkań tj.  co tydzień trwających 60 min )
Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

Można inaczej

Zajęcia  warsztatowe  o charakterze socjoterapeutycznym  dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Forma i treść metod uwzględnia potrzebę aktywności ruchowej, zabawy, potrzebę zdobywania wiedzy, twórczości, wsparcia ze strony dorosłych, potrzebę przebywania w gronie rówieśników.
Cykl 12 co tygodniowych spotkań.

Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

Jak uczyć się  skuteczniej i efektywniej

Zajęcia  dla uczniów klas 4-6 SP. Serdecznie zapraszam na zajęcia, gdzie:
· Poznasz  własny styl uczenia się
· Będziesz wiedział jak organizować sobie naukę
· Nauczysz się koncentrować - poznasz ćwiczenia odprężające, ułatwiające naukę
· Poznasz  techniki  zapamiętywania
· Będziesz wiedział jak pracować by zrozumieć tekst.
Zapraszam na cykl 9 spotkań (70 min)  max. 5-7 osób
Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

Czytanie swoje doskonalę

Zajęcia są  przeznaczone dla dzieci, które  nie opanowały  płynności czytania. ( kl. I – II SP)  Zajęcia prowadzone będą  w oparciu o metodę sylabową. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach  do 5 osób  (10 spotkań  trwających 60 min)

Prowadzenie: mgr  Elżbieta Skonieczna

Triki – Mnemotechniki

czylipokazanie sposobów efektywnego uczenia. Zajęcia grupowe dla klas V –VI SP.
Uczestnicy na zajęciach poznają mnemotechniki, tj. zakładki osobiste i obrazkowe, łańcuchową metodę zapamiętywania i inne. Zapoznają się z metodami tworzenia map myśli,
a także poznają techniki koncentracji i relaksacji.

Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

Matematyka na wesoło

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas V i VI SP.
Głównym celem zajęć będzie:
· doskonalenie umiejętności rozumienia zadań tekstowych
· przypomnienie podstawowych pojęć matematycznych
· utrwalenie działań na ułamkach

Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

Czytaj z nami zwierzakami

Efektywna metoda czytania wspierana nagraniem dla uczniów klas I-III.
Zajęcia stymulujące i wspierające naukę czytania i pisania  dla dzieci mających nasilone trudności w nauce.
Prowadzenie: mgr Anna Sadecka, mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

Ortografia na wesoło

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV– VI mających trudności  w poprawnym pisaniu.
Głównym  celem zajęć będzie:
· doskonalenie umiejętności  ortograficznego pisania poprzez  realizację atrakcyjnych
ćwiczeń wg programu  edukacyjno-ortograficznego  „Ortograffiti”

Prowadzenie: mgr  Katarzyna Janowska

Lider wśród młodzieży

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W trakcie zajęć uczestnik kształtuje i doskonali kompetencje osobiste i społeczne, m.in.
umiejętności komunikacyjne, radzenie sobie ze stresem, asertywność, podejmowanie decyzji, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, mediowanie  negocjowanie w środowisku  rówieśniczym.        
Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

Wolność czy zniewolenie Ty decydujesz
Zajęcia warsztatowe w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych poświęcone substancjom
psychoaktywnym.
Celem zajęć jest wyposażenie młodzieży w elementarną wiedzę dotyczącą mechanizmów
uzależnienia,  skutecznego odmawiania w sytuacjach presji grupy.
Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

Oswoić nieśmiałość

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych (nawiązywanie relacji), kształtowanie adekwatnej samooceny oraz  poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

Sam wybieram dokąd po gimnazjum?

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum.   Celem zajęć jest m.in. pomoc uczniom w odkrywaniu indywidualnych zasobów, mocnych stron, umiejętności zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy oraz uświadomienie uczniom istotnych  elementów wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

Zrozumieć siebie

Cykl warsztatów ogólnorozwojowych  przeprowadzanych dla uczniów klas IV– VI.
Prowadzenie: mgr Joanna Hajdys, mgr Anna Sadecka

Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem

Zajęcia dla dzieci z klas I-IV.
Prowadzenie: mgr  Dorota Libich —Jażdżewska

Pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2014/2015

Nowa oferta - pobierz

Nowa oferta cd - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie zaprasza

 

  Rok szkolny 2013/2014

  RODZICE

  • Konsultacje i porady indywidualne –doskonalenie kompetencji rodzicielskich, budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem.
  • Grupy wsparcia dla rodziców zastępczych oraz rodziców dzieci korzystających z indywidualnego nauczania.
  • Terapia systemowa rodzin.
  • Prelekcje dla rodziców mające na celu minimalizowanie trudności szkolnych oraz zapobieganie problemom emocjonalnym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

   Zajęcia warsztatowe

   „Każdy może być dobrym rodzicem”:

   • „Nic nie było zadane” - jak sobie radzić z brakiem motywacji do nauki.
   • „Bo z Tobą nie da się rozmawiać”  – jak budować porozumienie z dzieckiem.
   • W poszukiwaniu skutecznych metod wychowawczych.
   • „Dłużej tego nie wytrzymam” – poczucie bezradności - czy można coś z tym zrobić.
   • Kontrola i zaufanie – czy to się da pogodzić ?
   • „Czerwone sygnały „– kiedy zachowanie dziecka powinno zaniepokoić.
   • Wspieranie dziecka w planowaniu kariery szkolnej
    i zawodowej.

   Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

   ABC Wychowania”

   Zajęcia warsztatowe  dla zainteresowanych rodziców dzieci
   w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dotyczące umiejętności wychowawczych:

   • „Granice w wychowaniu.  Po co ? Dlaczego? Kiedy zabronić, a kiedy nie??”
   • „Pomocna rola pochwały.”
   • „Kary ranią. Konsekwencje wychowują.”
   • „Jak rozumieć emocje i trudne zachowania dziecka ?”

    

   Spotkania mogą być prowadzone w małych grupach do 10 osób na terenie placówek po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

   „Szkoła dla rodziców”

   Warsztaty są cyklem 10 spotkań, podczas których rodzice zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą mu  radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla niego sytuacjach związanych z procesem wychowania.
   Rodzice biorą udział w dyskusjach, odgrywają scenki, pracują w grupach i wykonują ćwiczenia. Dzielą się własnymi doświadczeniami.
   Na warsztatach nabędą umiejętności praktyczne i znajdą odpowiedź na ważne pytania:

   • Jak stawiać dziecku granice ?
   • Jak i kiedy nagradzać i chwalić ?
   • Jak tłumaczyć, a nie karać ?
   • Jak zachęcać do współpracy?
   • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć ?
   • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne ?
   • Jak wspomagać rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym ?

  Warsztaty mogą odbywać się na terenie zainteresowanych placówek przedszkolnych
  (po wcześniejszym uzgodnieniu). Planowany termin zajęć: grudzień/ styczeń  2013-14r

  Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

   

  NAUCZYCIELE


  1.Indywidualne i grupowe wspieranie nauczycieli-wychowawców w rozwiązywaniu konkretnych problemów edukacyjno-wychowawczych.
  2. Grupa wsparcia dla nauczycieli rozwijająca kluczowe kompetencje osobiste i zawodowe.
  3. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne o tematyce adekwatnej do zgłaszanych potrzeb.

  Zajęcia warsztatowe:

  • „Trudne tematy – trudne rozmowy” -  przyjazna komunikacja z uczniem i rodzicem.
  • „Konstruktywna konfrontacja” – jak sobie poradzić
   z trudnymi zachowaniami uczniów.
  • Psychologiczne aspekty oceniania.
  • Kluczowe kompetencje wychowawcy – zajęcia w oparciu
   o program „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

  Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

  • „Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy wychowawczej z uczniami”;

  Prowadzenie: mgr Jarosława Kwaśniak

   

  UCZNIOWIE

  1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.
  2. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, emocji i zachowania.
  3. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami
   w nauce.
  4. Terapia logopedyczna.
  5. Zajęcia socjoterapeutyczne.

  Zajęcia warsztatowe:

  Motywacja do nauki. Wyznaczanie celu, zarządzanie czasem.
  Pozytywne myślenie o sobie – prezentacja swoich mocnych stron.
  Uczę się i umiem. Zasady efektywnego uczenia się w szkole i w domu.
  „Nie taki diabeł straszny”  – jak radzić sobie ze stresem i z nieśmiałością.
  Asertywność  - radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
  Doradztwo zawodowe – poznaj swoje możliwości.
  Sztuka dobrego dialogu – jak rozmawiać z kolegami, rodzicami, nauczycielami.
  Zrozumieć emocje – kształtowanie inteligencji emocjonalnej.
  „Widzę, słyszę, reaguję” – zagrożenia w życiu codziennym.

  Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

  „Czytaj z nami zwierzakami” - efektywna metoda czytania wspierana nagraniem” 

  Zajęcia stymulujące i wspierające naukę czytania i pisania
  dla uczniów klas I-III mających nasilone trudności w nauce czytania.
  Prowadzenie: mgr Anna Sadecka

  • „Zabawy ze słowami”

   Zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
   i wczesnoszkolnym. Oferowane w zestawie gry i zabawy  mają na celu wzbogacanie czynnego słownik dziecka oraz kształcą umiejętności uwzględnione w nowej podstawie programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, m.in: rozumienie
   i budowanie wypowiedzi zdaniowych, syntezę i analizę sylabową oraz głoskową.
   Zajęcia (5 spotkań) odbywają się w małych grupach (do 5 osób).
   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

   „Wartości i kultura w życiu młodego człowieka”

   Cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży.
   Składać się będą z 5 zajęć warsztatowych promujących zasady dobrego zachowania oraz  ukazujących znaczenie wartości w życiu młodych ludzi.
   Prowadzenie:  mgr Anna Sadecka

   „Akademia Małego Artysty”
   Zajęcia warsztatowe skierowanie do uczniów o obniżonej sprawności manualnej. Adresowane do dzieci:

   • mających trudności z prawidłowym trzymaniem narzędzi pisarskich
   • o obniżonym lub nasilonym napięciu mięśniowym ręki
   • mających kłopoty z pisaniem w liniaturze itp.

   Celem warsztatów jest usprawnianie małej motoryki dziecka poprzez twórcze zajęcia plastyczne. Wykorzystując różne techniki uczniowie bawią się ze sztuką, jednocześnie pracując nad swoimi niedoskonałościami.
   Prowadzenie: mgr Katarzyna Janowska

   „Ładnie piszę”
   Zajęcia warsztatowe mające na celu podnoszenie poziomu graficznego pisma, niwelowanie nadmiernego napięcia mięśni przy pisaniu, korygowanie chwytu pisarskiego, doskonalenie precyzji i płynności ruchu ręki piszącej, wyrabianie nawyku prawidłowego kreślenia liter i poprawę estetyki pisma. Służyć temu będą ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia równoważne stabilizujące postawę ciała podczas pisania, ćwiczenia zwiększające ruchomość stawów, zabawy plastyczne, zabawy manipulacyjne i graficzne.
   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas młodszych
   (I-III)szkoły podstawowej

   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

   „Zostań mistrzem ortografii”
   Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej mającymi trudności w poprawnym pisaniu
   Głównym  celem zajęć będzie :

   • przypomnienie podstawowych reguł poprawnego pisania;
   • doskonalenie umiejętności ortograficznego pisania poprzez realizację atrakcyjnych ćwiczeń zgodnych
    z koncepcją inteligencji wielorakich;
   • usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych
    i koncentracji uwagi  zaangażowanych w proces poprawnego pisania.

   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

   „Lubię się uczyć, czyli sposoby i techniki
   szybkiego uczenia się ”

   Zajęcia dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej, mające na celu:

   • wzbogacenie wiedzy na temat pracy umysłowej, sposobach uczenia się i relaksowania,
   • poznanie ćwiczeń wspomagających pracę umysłu,
   • poznanie własnego stylu  ucznia się i  sposobów uczenia się zgodnie z sobie własnym stylem
   • poznanie  i doskonalenie podstawowych technik zapamiętywania i notowania.

   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

   „Kolory mojej tęczy”
   Cykl 10 warsztatów dla uczniów klas I-III.
   Celem warsztatów jest udzielenie wsparcia emocjonalnego dzieciom, nauka rozpoznawania i wyrażania emocji.
   Oferta skierowana do grup klasowych. Zainteresowanych nauczycieli, którzy chcieliby, aby w ich klasach odbyły się warsztaty prosimy o kontakt.
   Prowadzenie:mgr Aleksandra Skonieczna, mgr Joanna Hajdys

   „Każdy ma swoją wyspę, przylądek, kamyk”

   Warsztaty dla młodzieży licealnej, realizowane w oparciu
   o techniki arteterapeutyczne, fotograficzne. Warsztaty poruszają zagadnienia przestrzeni zewnętrznej, jej kreowania i odbierania, selektywności uwagi, odnajdywania zasobów
   i tego, co istotne. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie aparatów fotograficznych.(czas trwania 6 godzin)
   Prowadzenie: mgr Aleksandra Skonieczna


   Możliwość realizowania innych zajęć adekwatnie do zgłaszanego zapotrzebowania.

    

   > OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 2012/2013

   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie
   zaprasza na  zajęcia grupowe

   „Efektywna metoda czytania wspierana nagraniem” 
   dla uczniów klas   I-III.

   Czytaj z nami zwierzakami

   Zajęcia stymulujące i wspierające naukę czytania i pisania
   dla dzieci mających nasilone trudności w nauce czytania.

   Zajęcia rozpoczynają się od 25 września 2012r. godz. 16.00-17.00
   Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie

   Prowadzenie: mgr Anna Sadecka, mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

    AKADEMIA DLA RODZICÓW

                   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na spotkania
   z pedagogami.
   Proponujemy Państwu cykl 7 spotkań dotyczących rozwoju
   i wychowania małych dzieci, podczas których będą Państwo mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę, podzielić się doświadczeniem rodzicielskim, znaleźć odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące dzieci.
   Zajęcia naszej Akademii będą odbywały się w Poradni w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-17.00.

   06.11.2012: „ Chwalę i  wymagam konsekwencja w wychowaniu”
   04.12.2012: „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? – granice w wychowaniu      dziecka.
   08.01.2013: „Matematyka dla smyka”
   05.02.2013: „Bije, krzyczy, obraża się” – trudne zachowania u dzieci, jak sobie z ni   mi radzić?
   05.03.2013: „W co się bawić, jak się bawić, czym się bawić?
   czyli- jak wspierać rozwój dziecka.
   02.04.2013: „Jak uczyć dzieci 5-6-letnie przez zabawę?

   Prowadzenie: mgr Anna Sadecka, mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

    

   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie
   zaprasza na  zajęcia rozwijające twórcze myślenie:


    KOPALNIA  POMYSŁÓW


    cykl zajęć grupowych dla dzieci 5 i 6 - letnich
   Zajęcia przeznaczone są dla dzieci,
    które przejawiają ciekawość poznawczą.
   Celem zajęć jest:
   · Rozwijanie twórczego myślenia
   · Pobudzanie wyobraźni
   · Stymulowanie rozwoju możliwości intelektualnych i pełniejszego
   ich wykorzystywania przez dzieci
   · Kształtowanie umiejętności społecznych
   · Wspieranie pozytywnej samooceny dziecka

   Zajęcia rozpoczynają się od 24 września 2012r. godz. 14.30-15.30
   Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie
   Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

    

   Zaprasza na zajęcia reedukacji matematycznej
   dla uczniów mających trudności szkolne w tym zakresie

   Zostań Pitagorasem

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej
   Głównym celem zajęć będzie:
   · doskonalenie umiejętności rozumienia zadań tekstowych
   · przypomnienie podstawowych pojęć matematycznych
   · utrwalenie działań na ułamkach zwykłych
   i dziesiętnych

   Terminy zajęć: poniedziałek godz. 15.30-16.30
   Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie
   Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

   „ Zostań mistrzem ortografii „

                   Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej mającymi trudności w poprawnym pisaniu. Głównym  celem zajęć będzie:
   · przypomnienie podstawowych reguł  poprawnego pisania
   · doskonalenie umiejętności ortograficznego pisania przez realizację atrakcyjnych ćwiczeń zgodnych z koncepcją inteligencji
   wielorakich,
   · usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych i koncentracji
   uwagi zaangażowanych w proces poprawnego pisania
   Terminy zajęć: poniedziałki i czwartki  godz. 15.00 – 16.00;
   Zapisy na zajęcie  rozpoczynają  się od 24 września 2012 r.
   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

    

   Ortografia jest łatwa i przyjemna ”

   Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas gimnazjalnych  mających trudności
   w poprawnym pisaniu. Głównym  celem zajęć będzie:
   · doskonalenie umiejętności ortograficznego pisania poprzez
   realizację atrakcyjnych ćwiczeń wg programu  edukacyjno-ortograficznego  „ Ortograffiti„
   Terminy zajęć: poniedziałki godz. 16.15 – 17.15;
   Zapisy rozpoczynają  się od 24 września 2012 r.
   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

    

   "Ładnie piszę „
   Zajęcia warsztatowe  podnoszące poziom graficzny pisma
   Zajęcia mają na celu niwelowanie nadmiernego napięcia mięśni przy
   pisaniu, korygowanie chwytu pisarskiego, doskonalenie precyzji i płynności
   ruchu ręki piszącej, wyrabianie nawyku prawidłowego
   kreślenia liter i poprawę estetyki pisma.
   Służyć temu będą ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia zwiększające ruchomość stawów, zabawy plastyczne, zabawy
   manipulacyjne  i graficzne.   
   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej
   Zajęcia odbywać się  będą  raz w tygodniu we wtorki w godz. 9.30 - 10.30.       

   Zapisy od 25 września 2012 r. Prowadzenie: Elżbieta Skonieczna

    

   „ Lubię się uczyć 
   czyli sposoby i techniki szybkiego  uczenia się ”  

   Zajęcia warsztatowe dla  zainteresowanych uczniów klas  IV- VI szkoły podstawowej. 
   Główne cele zajęć:
   · Wzbogacenie wiedzy na temat pracy umysłowej,
   sposobach uczenia się i relaksowania,
   · Poznanie ćwiczeń wspomagających
   pracę umysłu,
   · Poznanie własnego stylu  ucznia się i  sposobów uczenia się zgodnie z sobie własnym stylem
   · Poznanie  i doskonalenie podstawowych technik
   zapamiętywania i notowania
   Terminy zajęć: czwartki  godz.  16.15 – 17.15
   Zajęcia  rozpoczynają  się od  10 października 2012r.
   Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

   Grzeczność nie jest nauką „ łatwą” – sztuka promowania kulturalnego zachowania wśród młodzieży

   Zastanawialiście się kiedyś dlaczego wokół siebie widzicie  krzywe spojrzenia” zawsze gdy wchodzicie do restauracji
   nie ustępując miejsca wychodzącym?
   Pewnie pierwsza myśl, która przychodzi
   wtedy do głowy to: „może dzisiaj źle
   wyglądam?, czemu tak na mnie patrzą?
   Może zdarzyła się Wam chwila zaskoczenia gdy tata,
   czy chłopak pocałował jakąś kobietę w dłoń, a jej się to nie spodobało?
   Na te i inne sytuacje jest wytłumaczenie.
   Jeśli chcecie uniknąć gafy, poznajcie propozycje z zakresu
   savoir vivre. Już zawsze będziecie pewni jak się zachować.
   Warsztat przeznaczony dla młodzieży, czas trwania 1,5 godziny,
   planowany termin – listopad.
   Prowadząca – mgr Anna Sadecka

    

    ,,Kolory mojej tęczy"
   Cykl 10 warsztatów dla uczniów klas I- III.
   Celem warsztatów jest udzielenie wsparcia emocjonalnego dzieciom, nauka rozpoznawania i wyrażania emocji. Oferta skierowana do grup klasowych, zainteresowanych nauczycieli,
   którzy chcieliby aby w ich klasach odbyły się warsztaty, prosimy o kontakt.

   Prowadzenie: mgr  Aleksandra Skonieczna   ,,Każdy ma swoją wyspę, przylądek, kamyk"


   Warsztaty dla młodzieży licealnej, warsztaty w oparciu o techniki arteterapeutyczne, fotograficzne. Uczestnicy są proszeni o przyniesienie  aparatów fotograficznych.
   Warsztaty poruszają zagadnienia: przestrzeni
   zewnętrznej jej kreowania i odbierania, selektywności uwagi, odnajdywania zasobów i tego co istotne..
   Czas trwania 6 godzin.
   Prowadzenie: mgr  Aleksandra Skonieczna


   Warsztaty dla rodziców - "Zamiast klapsa"


   dzięki udziałowi w warsztatach rodzice :
   - będą bardziej świadomi swoich uczuć
   - poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą wychowywać im dzieci bez przemocy
   - poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań
   Warsztat podzielony jest na trzy bloki tematyczne:
   1. "Nie" dla klapsa - dlaczego "nie" dla klapsa?
   2. Uczucia - uczestnicy będą poszukiwać sposobów na radzenie sobie
   w sytuacjach trudnych emocjonalnie
   3. Zamiast klapsa - uczenie się alternatywnych dla klapsa metod wychowawczych Prowadzenie: mgr  Jarosława Kwaśniak

    

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na zajęcia grupowe prowadzone przez dyrektora poradni – mgr Ewę Pałasz

    

   „Decyduję o sobie – wybieram szkołę ponadgimnazjalną”

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów  III klas gimnazjum.
   Celem zajęć jest m.in.  pomoc uczniom w odkrywaniu indywidualnych zasobów, mocnych stron, nabycie umiejętności zarządzania sobą w czasie,  organizacji pracy oraz uświadomienie istotnych  elementów wyboru szkoły
   ponadgimnazjalnej.
   Zapisy na zajęcia w sekretariacie poradni , osobiście lub telefonicznie
   Termin zajęć  zostanie ustalony  wspólnie z uczestnikami po zakończeniu naboru do grupy.
   Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

    

   „Nauczycielem być…” – odkrywanie zasobów własnych
   jako niezbędny element relacji z uczniem.

   Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli różnych typów szkół.
   Udział w zajęciach pozwoli na:
   · Nabycie praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą
   · Zrozumienie zachowań swoich uczniów.
   · Rozwój zawodowy i osobisty.
   · Odkrycie swojego potencjału .
   · Poszukiwanie nowych rozwiązań.
   Zaletą zajęć jest klimat zrozumienia problemów, życzliwości  oraz
   możliwość wymiany doświadczeń.
   Zapisy od dnia 15 września 2012 r.  w sekretariacie poradni - osobiście lub telefonicznie. Termin zajęć  zostanie ustalony  wspólnie z uczestnikami po zakończeniu naboru do grupy.
   Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

    

   „Uwierz w swoje dziecko”.

                         Zajęcia  grupowe dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami
   edukacyjnymi  (w tym niepełnosprawnych, nauczanych indywidualnie) .
   Celem zajęć jest wspieranie się rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utworzenie grupy wsparcia oraz poszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie stwarzania optymalnych warunków rozwoju dzieci.
   Zajęcia obejmują  6 spotkań:
   1. Poznanie się, współpraca w grupie.
   2. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji.
   3. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.
   4. Wzbogacanie form aktywności dziecka.
   5. Korzyści wynikające ze zwiększonej samodzielności dziecka.
   6. Rozwiązywanie problemów – radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
   Po każdym spotkaniu możliwe są indywidualne konsultacje dla rodziców stosownie do zgłaszanych  potrzeb. 
   Zapisy od dnia 15 września 2012 r.  w sekretariacie poradni   - osobiście lub telefonicznie
   Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

   „ Oswoić nieśmiałość”

         Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych (nawiązywanie relacji), kształtowanie adekwatnej samooceny oraz 
   poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
   Przeznaczone są dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
   Zapisy od dnia 15 września 2012 r.  w sekretariacie poradni .     
   Termin zajęć  zostanie ustalony  wspólnie z uczestnikami po zakończeniu naboru do grupy.
   Prowadzenie: mgr Ewa Pałasz

    

    

   • Termin realizacji możliwy do uzgodnienia telefonicznie z osobami prowadzącymi lub
    w trakcie dyżurów prowadzonych przez pracowników poradni na terenie placówki.
   • Pracownicy Poradni mogą przeprowadzić inne zajęcia psychoedukacyjne zgodnie
    z zapotrzebowaniem placówek (tematy do ustalenia)

    

    

   Rok szkolny 2011/2012

   > Oferta dla dzieci i młodzieży

   Oferta dla dzieci i młodzieży realizowana na terenie poradni

   Lp.

   Rodzaj działalności

   Realizatorzy/ odpowiedzialni

   Adresaci
   /odbiorcy

   1

   Diagnoza:

   • trudności dydaktycznych
   • specyficznych trudności w nauce pisania  i czytania
   •  tempa rozwoju małych dzieci
   • problemów wychowawczych
   • możliwości i predyspozycji zawodowych
   • dzieci szczególnie uzdolnionych
   • zagrożenia  uzależnieniami
   • zaburzeń mowy
   • uczniów słabo widzących i niewidomych
   • uczniów słabo słyszących i niesłyszących
   • uczniów autystycznych

   pedagodzy, psycholodzy, logopedzi,
   tyflopedagog,
   surdopsycholog

   wszystkie typy placówek

   2

   Indywidualna i/lub grupowa terapia:

   • pedagogiczna (treningi doskonalące techniki czytania
    i pisania, treningi ortograficzne)
   • psychologiczna
   • logopedyczna,
   • planowanie kariery szkolnej i zawodowej
   • zajęcia z dziećmi zdolnymi
   • zajęcia usprawniające grafomotorykę
   • zajęcia socjoterapeutyczne
   • terapia sensoryczna

    

   pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

   wszystkie typy placówek

   3

   Zajęcia warsztatowe  

   • Warsztaty dla klas I- III - mające na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania, wyrażania uczuć, wspierające dzieci, które maja problemy emocjonalne
   • Warsztaty ,,Ku jasności - czyli czy można się porozumiewać
    i sprzeczać bez przemocy"
   • „Lubię się uczyć” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas
    IV- VI  SP doskonalące efektywne uczenie się
   • „Pomysłowy Dobromir” - zajęcia warsztatowe treningu twórczego myślenia dla uczniów klas IV- VI SP 
   •  „Ładnie piszę” -zajęcia warsztatowe dla dzieci
    w młodszym wieku   szkolnym usprawniające umiejętności grafomotoryczne
   • „Czytaj z nami zwierzakami” – zajęcia grupowe dla dzieci doskonalące czytanie i pisanie wspierane nagraniem
   • „Ortografia na wesoło”  - zajęcia dla dzieci
    i rodziców, prezentacja metod szybkiego uczenia się zasad ortografii
   • „Matematyka na wesoło” – zajęcia dla dzieci
    i rodziców, prezentacja metod szybkiego uczenia się tabliczki mnożenia, definicji
   • Bajkoterapia – wspomaganie rozwoju dzieci 5 – 6 letnich, wspierania  rodziców w kompetencjach wychowawczych

    

   pedagodzy, psycholodzy

    


  • Oferta dla dzieci i młodzieży realizowana na terenie szkół i placówek

   Lp.

   Rodzaj działalności

   Realizatorzy/ odpowiedzialni

   Adresaci
   /odbiorcy

   1

   Badania przesiewowe – na zgłoszenie przedszkoli, szkół
   za zgodą rodziców

   • Badanie przesiewowe słuchu
   • Badanie przesiewowe mowy
   • Badanie przesiewowe wzroku
   • Dzieci 5 – 6 letnich w kierunku ryzyka dysleksji

   logopedzi, psycholodzy

   przedszkola

   2

   Zajęcia w ramach godzin wychowawczych:

   • Zajęcia dotyczące profilaktyki AIDS
   • „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami”
   • Zajęcia integracyjne „Poznajmy się lepiej”
   • „Jak porozumiewać się z innymi”
   • „Nie-nie zawsze oznacza nieuprzejmość”
   • „Zachowania asertywne”
   • „Bariery komunikacyjne”
   • „Wulgarne rozmowy młodzieży”
   • „Życzliwość - droga do pozytywnych relacji między ludźmi”
   • „Pierwsze wrażenie - pochopna opinia może być krzywdząca”
   • „W pętli uzależnień”
   • „Wagary - ucieczka przed problemami czy początek kłopotów”

    

   pedagodzy, psycholodzy

    

   wszystkie typy placówek

   3

   Zajęcia warsztatowe

   • Trening w zakresie poznawanie technik uczenia się
    ,,Jak efektywnie się uczyć”
   • Zajęcia zapobiegające dysleksji dla dzieci 6-letnich
   • Zajęcia grupowe dla dzieci, u których stwierdzono ryzyko dysleksji
   • „Kiedy życie boli” - rozpoznawanie i pomoc osobom wykazującym tendencje do autodestrukcji
   • Zajęcia warsztatowe wspierające zdolności uczniów 
    w wieku 11-14 lat w zakresie inteligencji  wielorakich
   • Zajęcia warsztatowe dla dzieci 6 letnich pt „ Zabawy przeciwko agresji”
   • Zajęcia psychoedukacyjne (tematy do ustalenia)

    

   pedagodzy, psycholodzy

   wszystkie typy placówek


   Oferta dla rodziców

   Oferta dla rodziców realizowana na terenie poradni, szkół i placówek

   L.p.

   Rodzaj działalności

   Realizatorzy/ odpowiedzialni

   Adresaci
   /odbiorcy

   1

   Diagnoza :

   • funkcjonowania rodzinnego
   • rodzin z problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie itp.

   pedagodzy, psycholodzy

   wszystkie typy placówek

   2

   Poradnictwo i psychoedukacja:

   • dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami
    w uczeniu
   • rodzin zastępczych, niepełnych i rekonstruowanych
   • dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, dydaktycznymi
   • dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (zajęcia instruktażowe i wspierające )
   • dla rodziców dzieci niepełnosprawnych(słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących, autystycznych)
   • terapia rodzin

   pedagodzy, psycholodzy

    

   wszystkie typy placówek

    

    

   rodzice dzieci niepełnospra-wnych

   3

   Warsztaty dla rodziców 

   • „Moje dziecko mówi poprawnie”
   • „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice?”
   • „Moje dziecko potrzebuje pomocy!”  - rola rodzica
    w zespołach przygotowujących programy działań wspierających (na terenie poradni dla zainteresowanych rodziców)

   pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

   wszystkie typy placówek

   4

   Szkoła dla rodziców i wychowawców

   pedagodzy i psycholodzy

   wszystkie typy placówek

   5

   Pogadanki dla rodziców

   • „Kiedy do logopedy?”
   • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”
   • ,,Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki
    w szkole  w świetle nowych  wymagań edukacyjnych
   • „Co dziś zadane?” – jak pomóc dziecku w odrabianiu lekcji

    

   pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

   przedszkola,
   szkoła podst.
   (kl. I-III)

   6

   Pogadanki dla rodziców  dla dzieci i młodzieży
   w wieku szkolnym

   • „Jak rozpoznać, czy dziecko bierze narkotyki?” ­- prezentacja multimedialna
   • „Ryzyko dysleksji a powodzenie szkolne”
   • „Przemoc w sieci” - jak uchronić przed nią dzieci
   • „Trudności dziecka w nauce czytania i pisania - kiedy powinny zaniepokoić rodzica?”
   • „Jak pracować z dzieckiem agresywnym?” -prezentacja multimedialna
   • „Uzależnienia XXI wieku- internet , komputer, zakupy”- prezentacja multimedialna
   • „Rodzina z problemem alkoholowym - jak pomóc?”
   • „Jak przeżyć z dzieckiem niesfornym - ADHD, nadpobudliwość” - wskazówki dla rodziców
   • „Praca z dzieckiem mającym specyficzne trudności
    w procesie uczenia się”
   • „Moje dziecko ma trudności w szkole - jak mu pomóc?”
   • „Jak rozpoznać trudności w nauce gimnazjalisty?”
   • „Rola rodziców uczniów, u których maleje motywacja do nauki”
   • „Jak współpracować z nauczycielem moich dzieci, które nie lubią szkoły?”
   • „Anoreksja i bulimia – choroby XXI wieku”
   • Pozostałe tematy według zapotrzebowania

    

   pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

   wszystkie typy placówek

   7

   Warsztaty wyjazdowe:

   • ,, Ja kobieta, ja matka"- 3 dniowe wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet z dziećmi.

   psycholodzy

   matki
   z dziećmi

    

   Oferta dla nauczycieli i pedagogów

   Oferta realizowana na terenie poradni, szkół i placówek

   Lp.

   Rodzaj działalności

   Realizatorzy/ odpowiedzialni

   Adresaci
   /odbiorcy

   1

   Poradnictwo indywidualne dla nauczycieli, pedagogów
   i wychowawców, konsultacje

   psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

   wszystkie typy placówek

   2

   Pomoc w tworzeniu indywidualnych programów terapeutyczno – edukacyjnych dla dzieci z orzeczeniami

   psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

   wszystkie typy placówek

   3

   Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

   • Współpraca w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
   • Doskonalenie zawodowe
   • Realizacja wspólnych projektów

   psycholodzy, pedagodzy

    

   zgodzie
   z ustalonym harmono-
   gramem

   4

   Przeprowadzenie rad szkoleniowych dla szkół na temat orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnię oraz sposobu realizacji zawartych w nich zaleceń

   psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

   wszystkie typy placówek

   5

   Warsztaty  i szkolenia 

   • „Co powinien wiedzieć nauczyciel zanim skieruje dziecko do poradni?”
   • Wspierająca rola nauczyciela w procesie edukacyjnym
    i terapeutycznym ucznia z dysleksji  rozwojową
   • „Konstruktywne konfrontacje”  - jak radzić sobie
    z trudnymi zachowaniami uczniów
   • „Ratunku jestem zmęczona” – zjawisko wypalenia zawodowego
   • Diagnoza relacji między uczniami w klasie
   • Zajęcia warsztatowe w zakresie twórczego myślenia
   • Szkolenia w zakresie wzbogacania wiedzy i umiejętności pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku (według zapotrzebowania)
   • Szkolenia w zakresie wzbogacania wiedzy i umiejętności pracy z dzieckiem z dysfunkcją słuchu (według zapotrzebowania)
   • Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w klasie
   • „Jak skutecznie wychowywać?” – kompetencje psychologiczne i pedagogiczne w pracy z uczniem
   • „Jak integrować klasę” – aktywne metody pracy z grupą
   • „Role i etykiety”– poznanie mechanizmu  „ wpisywania” ucznia w role oraz metody uwalniania od „grania” określonych ról
   • „Kary jako konsekwencje. Pochwały – bezpieczne wzmocnienia kształtujące samoocenę”
   • „Współpraca z rodzicami – udana wywiadówka”
   • Emisja i higiena głosu

   psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

    

   nauczyciele przedszkoli,
   kl. I- VI, gimnazjum,
   szkół ponad-
   gimnazjalnych
   bibliotekarze, wychowawcy  świetlic
   (min 8-10 osób)

    

   • Termin realizacji możliwy do uzgodnienia telefonicznie z osobami prowadzącymi lub
    w trakcie dyżurów prowadzonych przez pracowników poradni na terenie placówki.
   • Pracownicy Poradni mogą przeprowadzić inne zajęcia psychoedukacyjne zgodnie
    z zapotrzebowaniem placówek (tematy do ustalenia)

    

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54 REGON 472404648 NIP 732-11-65-487
(W budynku Zespółu Szkół Ogólnokształcących- wejście obok)