Powiat zgierski
top
topMenu

WNIOSEK O WYDANIE ( pobierz)
  orzeczenia o potrzebie:

  •  kształcenia specjalnego;
  •  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  •  indywidualnego nauczania;
  •  zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych;
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wniosek o wydanie opini

Zaświadczenie lekarskie do wniosku o przyznanie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu Orzekającego

Zaświadczenie lekarskie o stanie wzroku dziecka dla Zespołu Orzekającego

Zaświadczenie lakarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego

Skierowanie na badanie specjalistyczne do Poradni ucznia z trudnościami w pisaniu

Wniosek o przekazanie karty indywidualnej dziecka

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek do Dyrektora Poradni P-P o objęcie dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

Zgoda na wykonanie badań

Opinia o dziecku ze szkoły, przedszkola, placówki

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54 REGON 472404648 NIP 732-11-65-487
(W budynku Zespółu Szkół Ogólnokształcących- wejście obok)